Zeoliet

Over Zeoliet :

Het ontstaan van zeoliet vindt zijn oorsprong in vulkanische uitbarstingen waardoor miljoenen jaren geleden grote hoeveelheden as –aluminosilicaten van alkalimetalen en alkalische aarde in de atmosfeer werden gespuwd die zich nadien in dikke lagen hebben neergezet.. Een gedeelte van de neerslag kwam terecht in meren en in andere gevallen drong er water in de aslagen. Het resultaat was hetzelfde. De chemische reactie die uitgelokt werd door het contact van vulkanisch as met zout water heeft geleid tot het ontstaan van natuurlijk zeoliet.

De eigenschappen van zeolietlagen worden bepaald door hun oorsprong. Temperatuur, geografische ligging, kleine verschillen in de natuurlijke kenmerken van water en as hebben aan sommige lagen verschillende en onvergelijkbare eigenschappen verleend. Het is hierdoor dat alle natuurlijke zeolieten hun eigen specifieke kenmerken bezitten. Aluminiumoxide en silicaten in de aslagen verbinden zich in een evenwichtige, open en driedimensionale honiggratenstructuur. Er bestaan in de natuur ruim 40 verschillende soorten zeoliet. Een ervan is klinoptilolit dat gevormd is door een verbinding van silicaat-aluminiumoxide in de verhouding van 5 /1.

Zeoliet is een kristallijn mineraal dat de verbazende eigenschap bezit om veel verschillende soorten gas, vocht, petrochemische afval, zware metalen, radioavtieve elementen en een grote verscheidenheid van oplossingen te kunnen absorberen en adsorberen. De kanalen in zeoliet zorgen voor een grote oppervlakte waarop chemische reactie kunnen plaats vinden. De gaatjes en kanalen in het kristal kunnen tot 50 % van zijn volume uitmaken. Zeolieten kunnen stoffen als gasmoleculen en ionen in grote hoeveelheden adsorberen of absorberen.

Zeolieten zijn gehydrateerde aluminiumsilicaten die gekenmerkt zijn door een grote oppervakte en een hoog vermogen om kationen te wisselen.. Omwille van zijn eigenschappen biedt zeoliet talrijke toepassingsmogelijkheden op veel verscheiden domeinen:

Waterreiniging
* Waterfiltratie
* Afscheiding van zware metalen
* Zwembaden
Reiniging van afvalwater
* Ammonium in gemeentelijke afvoerbezinking
* Afscheiden van zware metalen
* Septische fitratie
Landbouw
* Ontgeuring
* Milieucontrole voor dieren in gesloten ruimten.
* Toevoegsel voor veevoer.
Tuinbouw
* Broeikassen, serres
* Bloementeelt
* Groenten- en kruidenteelt
* Groene planten
* Verplanten van bomen en stekken
* Toevoegsel voor mossengrond
* Herwinning, herbeplanting, landschapsaanleg
* Beboming, bosaanleg en onderhoud
* Hydrocultuur
Huishoudproducten
* Controle van huishoudelijke geurtjes
* Controle van huisdierengeuren
Industriële Producten
* Adsorbtie van olie en chemische afval
* Scheiden van gassen
Radioactieve Afval
* Behandeling/ontsmetting van het terrein
Aquacultuur
* Ammoniafiltratie in viskwekerijen
* Biologisch filtratiemiddel

Terugknop.JPG