KAS achter slot en grendel

Vanaf 27 juni 2010 is het verboden om aan particulieren Kalkamonsalpeter 27 % te verkopen.

Vanaf 27 juni 2010 mogen we uitsluitend Kas leveren aan professionele gebruikers en erkende handelaren.

 

Sedert enige tijd moeten we derhalve voldoen aan de eisen gesteld in het Security Convenant Kunstmest (SCK)

Dit houd o.a. in dat we kalkamonsalpeter achter slot en grendel moeten opslaan.

Bovendien betekend het dat onze onderneming is opgenomen in een register van het MMF.

Geen opname of uitsluiting uit het register betekend dat producerende industrie niet meer mag leveren aan betreffende kunstmesthandelaar.

Dit betekend: Particulieren en / of  bedrijven zonder volledige identificatie zullen niet geleverd worden !!

Telefonische aanvragen offertes, zonder volledige identificatie  zullen derhalve niet gehonoreerd worden !!

Tevens betekend dit dat we een volledige registratie moeten bijhouden.

Enkele hoofdpunten hieruit:

1) Hoeveelheid in kg. stikstof en / of product

2) Datum waarop de levering of afname plaatsvond

3) de naam van de afnemer danwel het bedrijf van bestemming, onderscheidelijk van herkomst.

4)productomschrijving.

5) Wijze van verpakking

6)in geval van levering vanuit de opslaglocatie: het transportmiddel met kenteken en/of naam van de vervoerder