Kunstmest - Optifert.

KUNSTMEST:

Kas_silo_met_Tractor.jpg  

Door grootschalige inkoop en een vrij uitgebreid assortiment zijn we in staat bijna alle gevraagde kunstmestsoorten, tot aan tuinbouwsoorten toe uit voorraad te leveren tegen zeer concurrerende prijzen en voorwaarden. Kunstmestblending neemt een prominente rol in binnen onze leveringen

 

Foto: Kalkamonsalpeter 27 % aflevering uit 40 tons silo met weging. Aanvoer direct vanaf kunstmest fabriek OCI Geleen.

 

Bij Optifert Blend leveringen beginnen we met een inventarisering van de behoeften per perceel, een onmisbaarbaar hulpmiddel hierbij is een degelijk grondonderzoek, het liefst met CEC en bodemleven, Een analyse van BLGG Oosterbeek is hiervoor prima geschikt, daarnaast kijken we naar de kuilanalyses en bemesting van voorgaande jaren, om te bepalen wat precies door uw bodem aan het gewas wordt afgegeven,waarna een berekening en daadwerkelijke levering per perceel mogelijk is door ons logistieke systeem

Losgestort en bulklevering en levering in BigBags behoort tot de mogelijkheden

Bijzonder is ons systeem van wagens en kisten waarin tot 1500 kg. restloos in uw strooier geleegd kan worden. Deze wagens zijn uiteraard mee te nemen naar de diverse locaties zodat u uw "silo" altijd bij de hand heeft. Dit systeem wordt ook veelvuldig zelfs buiten regionaal gebruikt door akkerbouwers met huurpercelen op verschillende plekken.

 

  nieuwemap/Silogemak op het land.jpg  Uw silo op locatie op het land

 

 

Toevoegmogelijkheden voor een blend zijn oa. N stikstof P fosfor K Kali Mg Magnesium Na Natrium Co Kobalt Cu Koper Sel Selenium Bo Borium S Zwavel. Klik op element voor element informatie. Een uitgekiende meststoffen samenstelling heeft door gewas-opname van organische hoofd- en sporenelementen een positieve weerslag op de gezondheid en productie capaciteit van uw vee. Bel ons en laat u informeren. Klik op element voor een uitgebreide beschrijving.

Hieronder volgt een beknopte beschrijving.

Stikstof

Het hoofdelement voor de gewasgroei. Door het strooien van stikstof wordt de groeisnelheid van het gewas verhoogd. Gras kan stikstof in de ammoniakale vorm en de nitrische vorm opnemen. Bij bodemtemperaturen hoger dan 12 graden Celsius neemt het grasgewas voornamelijk nitraat op. Bij deze temperaturen wordt de ammoniakstikstof in de bodem snel in nitraat omgezet. In het voorjaar bij bodemtemperaturen beneden de twaalf graden neemt gras voornamelijk ammonium op. Alle voorjaarsmeststoffen met fosfaat en zwavel bevatten daarom meer ammonium stikstof.

 

Fosfaat

Fosfaat stimuleert de wortelgroei en de beginontwikkeling van gras. Fosfaat is daarnaast een belangrijk onderdeel van eiwitten. In het vroege voorjaar komt fosfaat uit de bodem te langzaam beschikbaar voor de grasgroei. Kunstmestfosfaat is snel beschukbaar voor de plantengroei. Het bevordert de grasgroei. Hierdoor beschikt u eerder over een maai- en weidesnede.

 

Kalium

Kalium regelt de waterhuishouding in de plant. Bij een goede voorziening van kalium worden planten minder gevoelig voor droogte. Bij een tekort van kalium neemt de grasproduktie duidelijk af. Verder activeert kalium enzymen die de vorming van suikers en zetmeel (koolhydraten) regelen.

 

Magnesium

De belangrijkste functie van magnesium in de plant is de noodzaak ervan bij de vorming van bladgroen. Daarnaast speelt magnesium een belangrijke rol in de gezondheid van het vee. Een magnesiumgebrek leidt tot kopzoiekte bij de koeien. Dit komt met name voor op percelen waar, vaak uit een te hoge rundveedrijfmestgift, te veel kalium is bemest.

 

Zwavel

Zwavelgebrek is te herkennen aan een geelverkleuring van de jonge bladeren. De symptomen lijken veel op stikstofgebrek. De kans op zwavelgebrek is in het voorjaar het grootst.De grootste opbrengst wordt bereikt door een deling van de zwavelbemesting over de eerste en de tweede snede. Zwavel is een belangrijk onderdeel van eiwitten. Het beïnvloedt daarmee de voederkwaliteit van gras.

 

Natrium

Natrium beïnvloedt de smakelijkheid van het gras. Het verhoogt de grasopname door vee. Een natiumbemesting resulteert in een kortere stoppel en een hogere grasopname door het vee. Dit resulteert bij vee in hogere melkgiften. Deze effecten worden ook gevonden bij natrium gehaltes > 5 g/kg ds. Natrium beïnvloedt de groei van het gras niet. Een bemesting met natrium zorgt voor een andee minerale samenstelling van het gras. Bij een hoge beschikbaarheid van kalium wordt het K2O-gehalte van het gras door een natriumbemesting verlaagd.

 

Sporenelementen Koper, kobalt en selenium

Bovenstaande sporenelementen hebben geen invloed op de gewasgroei zoals stikstof, fosfaat, kali, magnesium en zwavel. Het belang van een goede voorziening van het gras met de elementen koper, kobalt en selenium is hun invloed op de gezondheid van het vee. Onderstaand zijn de gezondheidsproblemen genoemd die kunnen ontstaan bij een gebrek:

- Problemen met Vitamine B produktie en penswerking door kobalt (Co) gebrek

- Problemen met vruchtbaarheid, groei en vetpercentage door koper (Cu) gebrek

- Algehele weerstand, uiergezondheid en vruchtbaarheidsproblemen door Selenium (Se) gebrek 

van_de_Reijt_Breda.jpg

Klik hier voor Invulformulier Optifert Blending om snel en overzichtelijke de behoeften van uw percelen in kaart te brengen

Klik hier voor: Lezingen Avond/middag voor uw studieclub, vereniging etc.