Lezingen avond-middag

Graag verzorgen wij voor u een Lezing avond of dagdeel voor uw studieclub, fokvereniging of andere club met interesse in onze visie en in de producten welke wij voeren.

Jos_van_de_Aast.jpg

Onderdelen welke dan zeer uitgebreid aan bod komen zijn:

  • Stikstof N - kringloop op uw bedrijf.
  • De kracht van het bodemleven en hoe kan het bodemleven nu N-stikstof leveren voor uw gewas.
  • Waar zitten de Minas verliezen op uw bedrijf. Bodemvruchtbaarheid  binnen de kaders van de nieuwe mestwetgeving.
  • Zeeschelpenkalk en Humus- Aktiv kleimineralen en ...  waarom.
  • Zeoliet boxen hygiene en zin en onzin van mestbehandeling.
  • ChloroMag : Magnesium Chloride en  Chlorofyl: de zonnekracht-centrale van uw gewas.
  • Hoe te boeren met minder of zelfs geen aankoop van kunstmest N.  P. en K.  etc. etc. etc.

 

Terugknop.JPG